top of page

Dotacje do szkoleń lotniczych 

Szkolenie lotnicze podstawowe jak i zawodowe może zostać sfinansowana, nawet w 100%  z programów unijnych.
W oparciu o fundusze pracy lub Bazę Usług  Rozwojowych

eu-baner.png

Dofinansowanie z PUP

Aby pozyskać środki na szkolenie z PUP należy:
 

1. Udać się do lokalnego PUP - dział szkoleń i uzyskać informację dotyczące naboru na szkolenie ( bony szkoleniowe ) przykład >>
2. Wskazać w PUP nasz ośrodek szkoleniowy i rodzaj szkolenia 
3. Tu występuje wymiana informacji po między PUP a naszym ośrodkiem
3. Uzyskanie skierowania z PUP na szkolenie 
4. Odbycie szkolenia i ewentualnych egzaminów
5. Rozliczenie szkolenia pomiędzy PUP a naszym ośrodkiem 

pup.jpg

Powiatowe Urzędy Pracy
- Wsparcie do 100% wartości szkolenia
- Oferowane dla osób bezrobotnych lub na doposażenie stanowiska pracy
- Wsparcie dla całej Polski 

Dofinansowanie z BUR

Aby pozyskać środki na szkolenie z BUR należy:
 

1. Założyć konto na BUR
2. Odnaleźć lokalnego operatora FPS
3. Podpisać umowę z lokalnym FPS
4. Zapisać się na szkolenie w BUR
5. Uzyskać fakturę za szkolenie od ośrodka szkoleniowego
6. Rozliczyć fakturę z lokalnym FPS

bur.jpg

Baza Usług Rozwojowych
- wsparcie do 90% wartości szkolenia 
- Oferowane dla osób indywidualnych, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
- Wsparcie dla całej Polski  

FAQ

Kto może skorzystać z dofinansowania PUP na szkolenie? 
- Osoba bezrobotna lub skierowana przez pracodawcę ( szersze informacje udzielają PUP - działy szkoleń )

 

Jak skorzystać z dofinansowania w Urzędzie Pracy? 
- Jeśli jesteś osobą bezrobotną, należy udać się do lokalnego PUP - dział szkoleń i zapytać o możliwość uczestnictwa w szkoleniu np. zawodowym lotniczym ( UAVO , budowa nalotu )
 

Ile trwa uzyskanie skierowania z PUP?
- Jest to okres od kilku tygodni do kilku miesięcy w zależności od możliwości PUP


Czy PUP pokrywa wszystkie koszty szkolenia ?
- Zwykle szkolenie jest pokrywane w 100% łącznie z badaniami, ubezpieczeniem i egzaminem

 

Czy wymagane są własne środki ?
- Przy tym dofinansowaniu uczestnik szkolenia jest poza obiegiem finansowym, rozliczenie szkolenia odbywa się między ośrodkiem szkoleniowym a PUP

Kto może skorzystać z dofinansowania BUR na szkolenie? 
- Osoba lub przedsiębiorcy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

 

Jak skorzystać z dofinansowania w BUR? 
- Należy skontaktować się z lokalnym operatorem FPS w celu pozyskania środków na szkolenia z BUR np >>

 

Ile trwa uzyskanie skierowania z PUP?
- Jest to okres od kilku tygodni do kilku miesięcy w zależności od możliwości lokalnego FPS
 

Czy FPS pokrywa wszystkie koszty szkolenia ?
- Szkolenia są pokrywane do 90% wartości, jest to uwarunkowane regionem i ilością dostępnych środków w lokalnym FPS

 

Czy wymagane są własne środki ?
- Szkolenie początkowo finansowane jest z środków własnych, następne rozliczamy fakturę z lokalnym FPS ( na życzenie możemy wystawić fakturę terminową tak, by zmniejszyć wkład własny do minimum)

bottom of page